Garantiefonds

Wat zijn de voorziene uitbetalingstermijnen?

Wat zijn de voorziene uitbetalingstermijnen?

Voor deposito's:

Momenteel bedraagt de uitbetalingstermijn 20 werkdagen. De wetgeving voorziet een progressieve daling om te komen tot een uitbetalingstermijn van 7 werkdagen in 2024.  

Deze stapsgewijze vermindering wordt als volgt bepaald:
a) 20 werkdagen tot en met 31 december 2018;
b) 15 werkdagen voor de periode vanaf 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020;
c) 10 werkdagen voor de periode vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 december 2023;
d) 7 werkdagen vanaf 2024.

De wetgeving voorziet echter in de mogelijkheid om de uitbetalingstermijn terug te brengen naar 7 werkdagen vóór 2024.

Voor de levensverzekeringen:

De uitbetalingstermijn van levensverzekeringscontracten bedraagt 3 maanden.
In uitzonderlijke omstandigheden kan het Garantiefonds driemaal een verlenging vragen. Elke verlenging mag niet meer dan 3 maanden zijn. De maximale uitbetalingstermijn bedraagt 12 maanden.