Garantiefonds en Beschermingsfonds

Wat zijn de belangrijkste stappen in de terugbetalingsprocedure van het depositogarantiestelsel?

Wat zijn de belangrijkste stappen in de terugbetalingsprocedure van het depositogarantiestelsel?

Voor de financiële instellingen:

1) Informatie
De procedure wordt getriggerd door het in gebreke stellen van de financiële instelling. Het Garantiefonds informeert de burger via zijn website, de media en het Belgisch staatsblad.

2) Mededeling van het rekeningnummer
U kan een rekeningnummer mededelen waarop u de terugbetaling van het Garantiefonds wenst te ontvangen. Dit rekeningnummer dient medegedeeld te worden via MyMinfin.

3) Terugbetaling aan de klanten
Het Garantiefonds zal het bedrag waarop u recht hebt storten op het door u doorgegeven rekeningnummer in MyMinfin. Het Garantiefonds zal de betaling uitvoeren binnen de 15 werkdagen te rekenen vanaf het in gebreke blijven van de kredietinstelling.

4) Behandeling van individuele gevallen en beëindiging terugbetaling
Het Garantiefonds blijft de bijzondere en complexe gevallen behandelen, alsook eventuele klachten en vorderingen. Zij informeert vervolgens omtrent de uiteindelijke terugbetaling.

Belangrijke opmerking: teneinde een effectieve communicatie te verzekeren, raden wij u ten zeerste aan in geval van enige wijziging van uw contactinfo (naam, adres, etc), uw contactpersoon binnen uw financiële instelling te informeren.

Voor verzekeringsinstellingen:

1) Informatie
De procedure wordt getriggerd door het in gebreke stellen van de verzekeringsinstelling. Het Garantiefonds informeert de burger via zijn website, de media en het Belgisch staatsblad.

2) Vraag tot tussenkomst
In de twee maanden die volgen op het ingebreke stellen, kan u het Garantiefonds een document bezorgen, naar behoren ingevuld, dat u ter beschikking zal worden gesteld via onze website of via een eenvoudige aanvraag vergezeld van uw identiteitskaart.
U heeft de keuze tussen:

  • Een tegemoetkoming ter waarde van de afkoopwaarde van uw contract, dat gestort wordt op een bankrekening naar keuze (eventuele belastingen zullen in rekening worden gebracht);
  • Een overdracht van uw contract naar een andere levensverzekeringsinstelling (geen belastingsheffing in dit geval). U dient aan uw aanvraag tot overdracht een fiscaal attest aangeleverd door de nieuwe verzekeringsinstelling toe te voegen. 

Opgelet : dit nieuw verzekeringscontract moet over dezelfde fiscale voordelen beschikken als het contract waarvoor overdracht wordt aangevraagd.

3) Terugbetaling
Het Garantiefonds komt dus tussen in de terugbetaling of bij de overdracht van het berekende bedrag van het verzekeringscontract.
Opgelet: teneinde de tussenkomst van het Garantiefonds te kunnen verzekeren, is een fiscaal attest of een geldig rekeningnummer vereist.

Voor financiële instrumenten:

1) Informatie
De procedure wordt getriggerd door het in gebreke stellen van de instelling. Het Beschermingsfonds informeert de burger via zijn website, de media en het Belgisch staatsblad.

2) Vraag tot tussenkomst

In de vijf maanden die volgen op het in gebreke stellen, kan u het Beschermingsfonds een document bezorgen, naar behoren ingevuld, dat u ter beschikking zal worden gesteld via onze website.

3) Terugbetaling

Het Beschermingsfonds komt dus tussen in de terugbetaling van het berekende bedrag.

4) Behandeling van individuele gevallen en beëindiging terugbetaling

Het Beschermingsfonds blijft de bijzondere en complexe gevallen behandelen, alsook eventuele klachten en vorderingen. Zij informeert vervolgens omtrent de uiteindelijke terugbetaling.