Garantiefonds

Optima Bank

Communicatie met betrekking tot het in gebreke blijven van Optima Bank

 

Conform artikel 381 van de bankwet, heeft de Nationale Bank van België op 9 juni 2016 het Garantiefonds officieel gemeld dat Optima Bank NV niet in staat blijkt te zijn de deposito’s terug te betalen en daartoe ook op afzienbare termijn niet in staat lijkt te zijn.

De uiterste datum waarop de deposanten de terugbetaling van hun deposito's kunnen vragen, wordt vastgesteld op 9 juni 2017, 1 jaar na de faling van 9 juni 2016.

Publicatie in het Belgisch Staatsblad van 14/02/2017 waarin deze uiterste datum werd vastgesteld: Publicatie Belgisch Staatsblad 14/02/2017
 

Status van de Optima uitbetalingen

Op 1 augustus 2018 heeft het Garantiefonds 2.944 gedupeerden uitbetaald voor een globaal bedrag van 50,4 miljoen euro, namelijk 91% van de gedekte tegoeden van Optima Bank.
 
Gedupeerde klanten die geen terugbetalingsaanvraag bij de FG hebben ingediend, kunnen via de onderstaande contactgegevens contact opnemen met de Curator:
 
 
Gegevens van de curator:
 

Mr. Geert Defreyne

Telefoonnr: 09 220 60 63  

E-mail: gdf@faillissementoptimabank.eu

Fax: 09 248 04 44  

Site web: http://faillissementoptimabank.eu/